Produktions- og inspektionsudstyr
Friktionstester


Forskydningsstyrketester


Hårdhedstester


Højdemåler


Konstant hastighed friktionstester